ORGANISATIE

Programma, projectleiding en advies
Anne Reenders

Bestuur
Reyn van der Lugt, voorzitter
Pieter Sanders, secretaris
Roelie Lubbers-Hilbrands, penningmeester
Anne de Jong

Raad van Advies
Arno van Roosmalen, voorzitter (voormalig directeur STROOM, centrum voor beeldende kunst en architectuur in Den Haag);
Jeroen Boomgaard (lid Stadscuratorium Amsterdam en voormalig lector Kunst en Publieke Ruimte bij de Gerrit Rietveld Academie;
Harry Tupan (directeur Drents Museum)

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de leden van Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. Voor projectmanagement vindt externe inhuur per project plaats.

Jaarverslag
Bekijk hier het laatst vastgelde jaarverslag van Stichting LACDA.

Stichting LACDA
Stichting LACDA is in 2011 opgericht door Familie Sanders -Ten Holte. Familie ten Holte heeft van oudsher een band met Drenthe en de familie Sanders is met drie generaties kunstverzamelaars actief in de hedendaagse kunstwereld. De familie wil de historische banden die zij met de regio heeft graag verbinden met haar interesse voor internationale hedendaagse kunst en besloot daarom tot de oprichting van stichting LACDA.

Stichting LACDA is geworteld in Drenthe en opereert vanuit een programma waarbij ze steeds nieuwe allianties sluit met instellingen die passen bij de inhoudelijke agenda.  De stichting maakt daarbij gebruik van de bestaande culturele infrastructuur in Drenthe en daarbuiten. Via deze samenwerking kan een ambitieus en vernieuwend programma rondom Land Art worden samengesteld.

Stichting LACDA is statuair gevestigd als STICHTING LAND ART CENTER DRENTHE.

Doelstelling
Het bevorderen, onderhouden, en ontwikkelen van kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten in Drenthe en daarbuiten en het verrichten van onderzoek naar kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten in Drenthe en daarbuiten.

Beleid/missie
Het organiseren van kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten. Het ontsluiten van eerdere kunstprojecten (in het bijzonder land art projecten) en het ontwikkelen van scenario’s voor nieuw te realiseren projecten, het opzetten en beheren van een documentatieprogramma, het verzorgen van artist-in-residence programma’s.

Naam: Stichting LACDA
Fiscaal nummer: 850212145
KVK-nummer:  51882027

Logo ontwerp
Cobbenhagen Hendriksen

Copyright
All artworks and images by Nancy Holt and Robert Smithson are copyright by Holt/Smithson Foundation, licensed by VAGA at ARS, New York.

Alle kunstwerken en afbeeldingen van Nancy Holt en Robert Smithson vallen onder het copyright van Holt/Smithson Foundation, onder licentie van VAGA in ARS, New York.

De copyright van de andere afbeeldingen is te vinden op de betreffende pagina's.

Meer informatie
info@landartcontemporary.nl

 

Copyright © 2019-2022 Land Art Contemporary  - Disclaimer - Colofon