Land Art Contemporary is een nieuw, meerjarig initiatief in Drenthe dat hoogwaardige kunstprojecten in landelijk gebied ontsluit en daar een eigentijdse, internationale programmering aan toevoegt. In 2011 stond het programma in het teken van het 40-jarig bestaan van het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill, van de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson (1938-1973). Het 40-jarig bestaan van Broken Circle/Spiral Hill was aanleiding voor meerdere partijen om een aantal projecten te realiseren die door Land Art Contemporary werden samengebracht door middel van co-productie, financiële ondersteuning en presentatie. Naast een eigentijdse programmering maakte Land Art Contemorary een selectie bezienswaardige (bestaande) kunstprojecten in Drenthe en bijzondere accommodaties om een meerdaags bezoek aan Drenthe nog aantrekkelijker te maken.

Deze selectie wordt voortdurend aangevuld en uitgebreid.

2011

In 2011 vertrekt Land Art Contemporary vanuit het 40-jarig bestaan van het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill, dat de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson (1938-1973) in Emmen maakte op uitnodiging van Sonsbeek buiten de Perken in 1971. Broken Circle/Spiral Hill is Smithsons enige nog bestaande ‘earthwork’ buiten de Verenigde Staten. Het werk en de ideeën van Smithson zijn nog immer van groot belang voor (nieuwe) generaties kunstenaars en kunstliefhebbers. Het veertig jarig bestaan van Broken Circle/Spiral Hill was voor meerdere partijen dan ook aanleiding om hier aandacht aan te geven met een publicatie, een film een tentoonstelling en een serie kunstopdrachten

 

2012 - 2015

Vanaf 2012 verschuift het perspectief van Land Art Contemporary naar een verdere invulling van The Ultraperipheric. Een aantal kunstenaars kreeg de opdracht om nieuw werk te maken vanuit het gedachtegoed van Smithson. Vier kunstenaars werden uitgezonden naar perifere gebieden waar ze de dynamische wisselwerking tussen mens en landschap onderzochten. De plaats van bestemming werd in overleg met de kunstenaars bepaald en kan ver weg zijn of dichtbij. Op deze website zijn de expedities en de uitkomsten ervan steeds te volgen zijn, als een digitaal archief.

 

Het programma kent een Artist-in-Residence mogelijkheid in Dalen (nabij Coevorden) en een digitale wegwijzer voor cultureel erfgoed is nog in ontwikkeling. 

 

2016 - 2018 

In 2015 werd er met finaniele steun van het Mondriaan Fonds en de Familiestichting Sanders een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een meerjarenprogramma voor Land Art Contemporary. Inmiddels is een aantal onderdelen van dit meerjarenprogramma in uitvoering.

Kunstenaar Marjolijn Dijkman gestart met haar project That What Makes us Human in het kader van de programmalijn The Ultraperipheric. Er is een nieuwe programmalijn ontwikkeld: Land Art Now. Deze programmalijn wil de traditie van Land Art bezien tegen de achtergrond van het Antropoceen. Het Antropoceen is een benaming voor een nieuw (geologisch) tijdvak waarin de mensheid als natuurkracht op de aarde ingrijpt. Of zoals één van de medebedenkers van de term, de Nederlandse meteoroloog Paul Crutzen het ook wel noemde: het tijdperk van de mens. Wanneer we ervan uitgaan dat we leven in het Antropoceen, wat is en kan de rol en betekenis van Land Art of (landschaps)kunst in ons cultuurlandschap dan zijn? Wat betekent Land Art nu en hoe zouden nieuwe manifestaties van Land Art er uit kunnen zien. Land Art Contemporay vraagt kunstenaars, schrijvers en /of collectieven te reflecteren op het Drentse landschap en de wisselwerking tussen cultuur en natuur. Vanuit dit programma is kunstenaar Sharon Houkema gevraagd een tijdelijk kunstwerk op Kampsheide te ontwikkelen in het kader van de kunstmanifestatie Into Nature - Art Expedition en zal Collectief Walden in het najaar een paar weken in Dalen in de AIR neerstrijken om hun nieuwe productie Windstilleven op te voeren.   

 

Land Art Contemporary is een initiatief van Stichting LACDA in Drenthe. Het programma wordt mede-ondersteund door SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte (inhoudelijk en financieel van 2011-2014) en door Provincie Drenthe, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (LEADER), Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, Cultuurfonds BNG, Mondriaan Fonds en de familie Sanders – Ten Holte. 


 

Partners:

 

Unknown-7   Unknown-1   Alauda

 

 

ANBI

 

Naam: Stichting LACDA

Fiscaal nummer: 850212145
KVK-nummer:  51882027

Contactgegevens:

Stichting LACDA / Land Art Contemporary
Hoofdstraat 47
7751 GB Dalen

 

Doelstelling van de Stichting is:

Het bevorderen, onderhouden, en ontwikkelen van kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten in Drenthe en daarbuiten en het verrichten van onderzoek naar kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten in Drenthe en daarbuiten.

 

Beleid/ missie:

Het organiseren van kunstprojecten, meer in het bijzonder land art projecten. Het ontsluiten van eerdere kunstprojecten (in het bijzonder land art projecten) en het ontwikkelen van scenario’s voor nieuw te realiseren projecten, het opzetten en beheren van een documentatieprogramma, het verzorgen van artist-in-residence programma’s.

 

Projectleiding en advies

Anne Reenders

 

Bestuur

Reyn van der Lugt, voorzitter

Albertine Zoetmulder-Sanders, secretaris

Roelie Lubbers-Hilbrands, penningmeester

 

Raad van Advies

Arno van Roosmalen, voorzitter (Directeur STROOM, centrum voor beeldende kunst en architectuur in Den Haag);

Jeroen Boomgaard (Lector Kunst en Publieke Ruimte bij de Gerrit Rietveld Academie / Universiteit van Amsterdam);

Harry Tupan (Adjunct-directeur en Conservator Hedendaags Realisme Drents Museum)

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de leden van Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. Voor projectmanagement vindt externe inhuur per project plaats.

 

Jaarverslag

Bekijk hier het laatst vastgelde jaarverslag van Stichting LACDA.