Sharon Houkema

Positieve Desintegratie Meditatie

Sharon Houkema

De stap naar het antropoceen vanuit een grafheuvel

2016

Kampsheide aan de Drentsche Aa is een cultuurlandschap vermomt als natuur. Een plek met vele archeologische bewoningssporen, zoals grafheuvels, restanten van prehistorische akkers en een hunebed. Volgens de Van Dale is natuur “de aangeboren aard” en hetgeen “de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd”. Maar er is geen gebied op aarde dat niet op een of andere manier door de mens gewijzigd is. Wat betekent dan natuur? Is het begrip nog wel bruikbaar? Kunstenaar Sharon Houkema is geïnteresseerd in het landschap en de natuur in relatie tot het denken over het begrip Antropoceen. De menselijke invloed op de planeet is zo sterk geworden dat we niet meer alles met zuiver geologische factoren kunnen verklaren. In het kader van Into Nature nam Houkema de verschillende kenmerken en dimensies die van betekenis zijn voor Kampsheide, zoals de archeologie, grafcultuur en de natuur, als vertrekpunt voor een nieuw tijdelijk kunstwerk op Kampsheide. Tussen de ‘echte’ grafheuvels creëerde ze de enige waarin je als bezoeker een kijkje kon nemen: een kunstwerk waar je een overgangsritueel (Rite de Passage) kunt ondergaan tussen het Holoceen en het Antropoceen.

Sharon Houkema (1975, NL) maakt installaties, multimedia-werken en teksten met betrekking tot de ecologie. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, en werkte in diverse internationale residencies waaronder El Eco Museo Experimental Mexico City, ViaFarini in Milaan, en Künstlerhaus Bethanien in Berlijn. Haar werkgebied omvat opdrachten in de openbare ruimte, offline en online publishing en tentoonstellingen in onder andere: Stedelijk Museum Schiedam, Fact Liverpool, La Casa Endida Madrid, DUCTAC Dubai, CTM festival Berlijn, en White Box New York. Ze werd genomineerd voor de MamaCash Kunstprijs in 2003 en ontving de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs in 2010, evenals verschillende (inter)nationale beurzen en stipendia. 

Het kunstwerk van Sharon Houkema kwam tot stand onder inhoudelijke begeleiding van stichting Land Art Contemporary i.s.m. Into Nature en was te bezoeken tijdens Into Nature 2016. Na afloop van Into Nature is het kunstwerk tijdelijk geplaatst op het landgoed van de familie Sanders-ten Holte in Dalen, Drenthe.