P1130147

Land (Art) Making Pilot

De mens en zijn land / Het land en haar mensen

2018-nu

In het voorjaar van 2019 vond een eerste pilot van Land (Art) Making plaats in twee landschappen waarin afval een centrale rol speelt: De VAM-berg bij Wijster in Drenthe en de gifstortplaats in Diemerpark te Amsterdam.

Land (Art) Making nodigt kunstenaars, ontwerpers, landschapsarchitecten, filosofen, performers en wetenschappers uit om samen met lokale kenners en gebruikers nieuwe kennis en ervaringen over specifieke landschappen te ontwikkelen. Samen onderzoeken we landschappen waar de relatie tussen mens en natuur precair is.

Het doel van Land (Art) Making is om nieuwe verhalen te genereren over mens en land. 
Nieuwe verhalen met nieuwe relaties en verbeeldingen van een meer symbiotische relatie tussen mens/cultuur en land. We worden steeds meer doordrongen van de impact die menselijk handelen heeft op de aarde. Hoe kunnen we in deze tijd van klimaatverandering onze verbondenheid met het land opnieuw begrijpen en vormgeven?

Land (Art) Making maakt een verbinding tussen praktijk en theorie, tussen kunst/ontwerp en interpretatie/reflectie. We doen dit door het ontwikkelen van artistieke onderzoeksprojecten naar specifieke landschappen en het organiseren van expert meetings op locatie. We experimenteren met multidisciplinaire en horizontale vormen van kennisontwikkeling in het landschap zelf. Hoe kunnen we effectieve samenwerkingen tussen verschillende disciplines en lokale kenners opzetten? 

P1130144

Pilot

De pilot van Land (Art) Making vond plaats in het voorjaar van 2019 in twee landschappen waarin afval een centrale rol speelt: de VAM-berg bij Wijster in Drenthe en de gifstortplaats in Diemerpark te Amsterdam. Beide gebieden, de één middenin de grote stad de andere op het platteland, worden gekenmerkt door een afzetting of stort van afval waar een natuurlandschap overheen is gelegd.

Met deze pilot onderzoeken we hoe locatie-specifiek/land-based/multidisciplinair onderzoek werkt; we ontwikkelen een methodiek voor veldonderzoek om kennis over land te ontwikkelen vanuit artistieke en ontwerpende strategieën. We plaatsen kunst en ontwerp als onderzoeksvorm naast andere meer formele onderzoeksgebieden.

P1130133

Deelnemende kunstenaars en ontwerpers: Birthe Leemeijer, Collectief Walden, Elmo Vermijs, Superuse Studios, Bert Scholten, Justin Bennett, Studio Monnik, Wouter Osterholt, Curdin Tones, Atelier Veldwerk, Marjolijn Boterenbrood, Wouter Valkenier, Roelf Toxopeus, Domenique Himmelsbach de Vries, Collectief Walden.
Partner: Zone2Source
Betrokken bij de pilot: Drents Landschap, Kenniscentrum Landschap RUG, Afvalzorg, Vrienden van het Diemerpark, Gemeente Amsterdam
Mede mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Beeld: Elmo Vermijs en Anne Reenders