foto met cirkel 02

 Growing Archive of Reconstruction

Neeltje ten Westenend

Frederiksoord als tentoonstellingsmodel

2017-nu

Growing Archive of Reconstruction is een artistiek onderzoeksproject van Neeltje ten Westenend over de representatie van de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid te Frederiksoord. Hoe wordt de geschiedenis van het landbouwkundig en sociaal economisch experiment van Frederiksoord verteld? Hoe ontstaat beeld vanuit tekst, vanuit de archieven, herinneringen en verhalen? Het fictieve lijkt onlosmakelijk verbonden met een periode waar weinig tot geen beelden van zijn. Hoe wordt deze geschiedenis bewaard, doorverteld en wat betekent deze geschiedenis voor de huidige tijd? Waarin zit de spanning tussen het ideaal en het geleefde? Hoe ontstaat er ruimte voor de toeschouwer en bezoeker om anders te kijken naar en te denken over de maakbaarheid van de samenleving én de geschiedenis? 

In dit kunstproject zijn de blik (ogen van buiten), tijd en het verstrijken van tijd belangrijke elementen. Als onderwerpen maar ook voor het opbouwende proces. Dit proces is het beste te vergelijken met het creatieve proces in aanloop naar een documentaire film. Het onderzoek, de experimenten (reconstructies) en de uitwerkingen zijn verweven met elkaar. Er worden tegelijkertijd meerdere sporen bewandeld. Het resultaat is drieledig: er wordt gewerkt aan een korte film, een fysiek en digitaal archief, én aan een eindpresentatie in de vorm van een tentoonstelling.

In 2025 wordt de film verwacht maar tussentijds zullen er publieksmomenten zijn, zoals de lancering van een digitaal platform waarop het groeiende archief en een aantal reconstructies te volgen zijn.  

Dit project bevindt zich in ontwikkelingsfase. 

foto voor het huis NtenWestenend

Terugkerende vragen in het werk van kunstenaar Neeltje ten Westenend zijn: door middel van welke processen en rituelen wordt betekenis gegeven aan de ruimte, waar en hoe worden plekken toegeëigend, waarin zit de bewegingsruimte? Haar werk ontstaat in de openbare ruimte, die in haar ogen meer is dan straten, parken, pleinen en gebouwen. Je zou kunnen zeggen dat zij de publieke ruimte als sociaal laboratorium opvat. Hoe functioneert deze? Hoe bepaalt de bebouwde omgeving het leven van mensen? Ze kijkt onbevangen naar het kleine sociale verkeer, gefascineerd door het spanningsveld tussen publieke en private ruimte. Als een antropoloog onderzoekt zij het gedrag van mensen. Als een regisseur ontwikkelt zij scenario’s en studies over de publieke ruimte. Cartografie geeft haar de mogelijkheid om naast de antropologische benadering een abstracte orde aan te brengen in het onderzoek. Haar projecten hebben vrijwel zonder uitzondering een langlopend karakter. Ten Westenend ontwikkelt haar projecten naar aanleiding van een opdracht of een specifieke context, uit een meestal zelf geformuleerde vraag. De verschijningsvorm is zowel tastbaar als niet tastbaar, variërend van ruimtelijk werk en publicaties tot film en het ontwerpen van een ritueel. 

Partner: Maatschappij van Weldadigheid
Mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Fonds, Provincie Drenthe.

Copyright © 2019-2022 Land Art Contemporary  - Disclaimer - Colofon