postcard broken circle ENG2

Broken Circle/
Spiral Hill Open 

Robert Smithson

Land Art Now

2021

In 2021 werd het 50-jarige bestaan van het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill van de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson gevierd. Holt/Smithson Foundation, Land Art Contemporary en CBK Emmen verzorgden die zomer ter ere hiervan meerdere open weekenden.

Bezoek https://brokencircle.nl/ voor meer informatie.

Meer over het werk en de kunstenaar

Robert Smithson (1938-1971) was een visionair kunstenaar die kunstwerken maakte die de impact van mensen op het milieu rechtstreeks verkenden. Aangetrokken door industriële woestenijen en steengroeven brak zijn werk met conventionele opvattingen over wat kunst zou kunnen zijn en waar het te zien was.  Broken Circle/Spiral Hill behandelt urgente problemen van onze tijd.  Het is het enige earth work van Smithson buiten de Verenigde Staten.

Tijdens Sonsbeek buiten de Perken in 1971 haalde Wim Beeren de Land Art naar Nederland. Robert Smithson werd uitgenodigd om een werk te maken, en verbleef samen met Nancy Holt twee weken in Emmen.

Smithson maakte het jaar daarvoor Spiral Jetty in het Great Salt Lake in Utah en wilde ook in Nederland een ingreep in het landschap doen. Hij zocht hiervoor een rauw gecultiveerd gebied. Uiteindelijk werd dat de zandgroeve van Fa. De Boer in Emmen. De geologische en industriële geschiedenis van de regio trok Smithson naar deze specifieke locatie. De groeve werd uitgegraven in de zijkant van een terminale morene, de uiterste rand van ijsbeweging. Broken Circle/Spiral Hill is visionair in zijn aandacht voor ecologische problemen.

Het kunstwerk bestaat uit twee delen. In het ene wordt aan de oever van het zandgat een cirkel gesuggereerd in zand en water. Een uitstekende, gebogen landtong herhaalt zich in een gelijkvormig kanaal in de oever. Tegen de naastliggende helling maakte Smithson een heuvel met een pad dat omhoogvoert, de Spiral Hill, vanwaar het publiek uitzicht heeft over de Broken Circle.

In samenwerking met de Holt/Smithson Foundation en CBK Emmen.

Beeld: Robert Smithson, Broken Circle/Spiral Hill (1971), copyright Holt/Smithson Foundation, licensed by VAGA at ARS